Witamy na serwerze Internet Dla Szkół w Częstochowie

Projekt IDS - Częstochowa zrodził się w Urzędzie Miasta Częstochowy. Ideą projektu jest podłączenie placówek oświatowych w naszym mieście do sieci miejskiej CzestMAN, a co za tym idzie umożliwienie również dostępu do internetu.

Dostęp do sieci miejskiej i łatwość komunikacji między wszystkimi placówkami stwarza możliwości na realizację nowoczesnych metod zarządzania placówkami oświatowymi, jak również daje szanse wykorzystania elektronicznych form komunikacji w realizacji zadań reformy edukacji w Polsce.

Projekt obejmuje swym zakresem wszystkie szkoły - podstawowe, gimnazja, ponadpodstawowe i inne placówki zarządzane przez Gminę Częstochowa - łącznie 90.

Projekt podzielony jest na 3 etapy:

  • 1 etap - 25 szkół ponadpodstawowych

  • 2 etap - 22 gimnazja

  • 3 etap - pozostałe placówki


Informacja dla korzystających z protokołu IMAP - proszę włączyć: Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła,
albo wykorzystywać protokół IMAPS (zaznaczyć: Ten protokół wymaga bezpiecznego połączenia SSL).
WWW email