websitetemplate.org
Muzeum Techniki, Przemysłu i Rzemiosła
MTPiR w Częstochowie  (podstawowe informacje)

 

MTPiR w Częstochowie  (podstawowe informacje)

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM EDUKACJI TECHNICZNEJ ORAZ HISTORII PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁASymbolika logo przedstawia:
- barwy (biała, żółta, niebieska) z flagi Częstochowy;
- koło zębate przekładni, koło wodne młyńskie;
- wieżę do stabilizacji ciśnienia wody;
- komin fabryczny aktywny;
- wieżę wyciągową zabytkowej kopalni rudy żelaza Szczekaczka;
- cyrkiel slusarski, dach dwuspadowy hali fabrycznej, zarys hałdy kopalnianej;
- silnik elektryczny, element naciskowy walcarki lub walca drogowego;
- czółno tkackie;
- fragment tarczy zegara z prawoskrętnym układem cyfr 5, 6, 7 i wskazówką;
Rozbudowane logo jest efektem kompromisu pomiędzy członkami Społecznego Komitetu (mechanikami, energetykami, elektrykami, hutnikami, górnikami, włókiennikami i rzemieślnikami).

Zadaniem niniejszej strony internetowej MTPiR jest dostarczenie społeczeństwu informacji o działalności nowej placówki muzealnej. Strona ta służy także nawiązywaniu kontaktów Społecznego Komitetu z nieprofesjonalnymi i profesjonalnymi miłośnikami historii, nauki i techniki oraz stosunków społecznych i gospodarczych, ze zwykłymi kolekcjonerami i zbieraczami pamiątek oraz z mieszkańcami i byłymi pracownikami zlikwidowanych zakładów. Ponadto stanowi ona istotne uzupełnienie gromadzonych kolekcji, złożonych z zabytków techniki, przemysłu i rzemiosła. Duże znaczenie w naszej działalności społecznej ma odpowiednia reklama MTPiR w celu poszukiwania sponsorów i darczyńców.

Uwaga! Strona jest w trakcie ciągłej przebudowy. Zawiera liczne braki i błędy, za które bardzo przepraszam. Uprzejmie proszę Czytelników o dodatkowe informacje i uzupełnienia. Opracowanie powstało z myślą o zachęceniu mieszkańców naszego regionu do tworzenia znacznie lepszych stron alternatywnych. 
Stronę internetową MTPiR opracował prof. dr hab. inż. Antoni Sawicki, e-mail: sawicki.a7@gmail.com lub sawickia@el.pcz.czest.pl 
Copyright by Antoni Sawicki


Podmenu

 
       

Powered By CMSImple.dk - Design By WST